Ta forma rozwoju skierowana jest do osób w wieku 14-18 lat, które doświadczają trudności w nawiązywaniu relacji z innymi, czują się osamotnione, wycofane lub odizolowane; chciałyby lepiej poznać siebie i innych, zdobyć umiejętność rozpoznawania i komunikowania swoich potrzeb i emocji.

Zajęcia sa po to aby zdobyć lub rozwinąć kompetencje komunikacyjne; nauczyć się budować satysfakcjonujące relacje z innymi; rozpoznawać i radzić sobie z emocjami; uzyskać pomoc w podejmowaniu ról życiowych i społecznych (córki, syna, ucznia, kolegi, przyjaciela, chłopaka, dziewczyny, itp.).

Pracujemy wspólnie w zaufaniu, szacunku, tolerancji i przestrzeganiu granic.

Pomaga rozwiązać problemy dotyczące kryzysów osobowości młodych ludzi, konfliktów w szkole, uzależnienie oraz wszystkich innych, które poprawią jakość funkcjonowania młodego człowieka.

  • w funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym
  • w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym
  • w przeciwdziałaniu uzależnieniom
  • w zwalczaniu uzależnień
  • wyjść z kryzysu osobowości
  • wypracować sposoby radzenia sobie z problemami

Cena: 120 zl – 90 min