O uzależnieniu mówimy wtedy jeśli występuje silna potrzeba wykonywania określonej czynności lub zażywania określonej substancji. W rozumieniu potocznym uzależnienie najczęściej występuje w odniesieniu do alkoholu, narkotyków, papierosów, czy leków, jednak temat uzależnienia dotyczy również wszystkich innych zachowań które zakłócają normalne funkcjonowanie człowieka.

Uzależnienie może być zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Główne objawy uzależnienia w odniesieniu do zachowania:

  • Wykonywanie czynności staje się nawykowe
  • Zabiera znaczącą ilość czasu
  • Powoduje problemy w relacjach z innymi, zdrowotne, a także finansowe
  • Związane jest z wewnętrznym przymusem wykonywania określonej czynności
  • Powoduje zespół abstynencyjny po zaprzestaniu wykonywania określonej czynnośc

NET,TELEFON, NARKOTYKI

Cena: 150 – 45 min lub 4 spotkania – 500