Trening umiejętności społecznych mają na celu wsparcie rozwoju i  funkcjonowania społecznego dzieci 8-13 lat

Celem proponowanych zajęć jest między innymi kształtowanie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do sprawnego porozumiewania z innymi ludźmi, zdobycie większej wiedzy o emocjach swoich oraz innych osób (rozwój empatii), rozwój umiejętności niezbędnych do nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi oraz możliwości współpracy w grupie rówieśniczej

Warsztaty i proponowane zajęcia dostosowane są do wieku i indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Na zajęciach panuje miła i bezpieczna atmosfera, która pozwala na nabywanie i trenowanie umiejętności społecznych w grupie dzieci, a więc nawiązując bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi.Pracujemy nad podniesieniesieniem poczucia własnej wartości,które to pomoga w kontaktach w grupach rówieśniczym oraz w dorosłym życiu

Zajęcia zostały skonstruowane w taki sposób by wspierać rozwój dzieci i młodzieży w obszarach, w których najczęściej spotyka się u nich trudności, takich jak komunikacja (aktywne słuchanie, nawiązywanie kontaktu, przekaz niewerbalny), emocje (umiejętności nazywania, wyrażania, rozpoznawania emocji,  uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami), zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami akceptowanymi społecznie, rozwiązywanie konfliktów.

Cena: 120 zł – 90 min